Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập Với mục đích chăm sóc khách hàng sau mua, thông báo các chương trình khuyến mãi đến khách hàng. Vì vậy, cần yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân ( Họ & tên, số điện thoại, email,… ). Khách hàng bảo đảm thông tin trên là đúng và hợp pháp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin Sử dụng thông tin của khách hàng vào nhưng việc cụ thể như: Thông tin đơn hàng, gọi điện xác nhận đơn hàng, báo về tình trạng đơn hàng, thời gian giao hàng, hủy đơn hàng ( nếu có ) Giải quyết các vấn đề khiếu nại của khách hàng như: bảo hành, đổi trả Hướng dẫn sử dụng, chăm sóc khách hàng sau mua

3. Thời gian lưu thông tin Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của website, không bị xóa bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin khách hàng luôn được bảo mật.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

  • Website: Health.com.vn trực thuộc công ty TNHH MEDVN
  • Địa chỉ: 477 Hoàng Quốc Việt – Hà nội
  • Hotline: 0788000618

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Danh mục Thông Tin Khách Hàng trên website Hotline 0788000618: khách hàng liên hệ gặp trực tiếp bộ phận CSKH để yêu cầu chỉnh sửa thông tin. Sau khi xác thực đúng đối tượng khách hàng, thông tin sẽ được chỉnh sửa theo yêu cầu của khách.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng tuyệt đối sẽ được bảo mật. Việc thu thập thêm thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình.

Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục 2. Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Health.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của website.